Title Image

Projektowanie i aranżacja wnętrz

Przeczytaj o naszej ofercie

Zakres projektu wnętrza:

PROJEKT FUNKCJONALNY WNĘTRZA

Projekt wnętrz ma kilka etapów. Projekt funkclonalny wnętrza to pierwszy etap projektu, od którego rozpoczynamy projektowanie. Ma na celu pokazanie możliwości aranżacyjnych wnętrza i jego potencjału, w trosce o ergonomię i prawidłowe funkcjonowanie we wnętrzu. Przy projekcie rozmieszczenia kierujemy się preferencjami i życzeniami inwestora, aby stworzyć przestrzeń dopasowana do wymagań przyszłego użytkownika.

ZAKRES PROJEKTU WNĘTRZA:

 • inwentaryzacja wnętrza wraz z dokumentacja zdjęciową (jeśli nie istnieje).
 • uzgodnienie z klientem wymogów funkcjonalnych wnętrza.
 • 2-3 warianty aranżacji wnętrza w formie rzutu z góry. umiejscowienie mebli, sprzętów i ścianek działowych we wnętrzu.
  dla klientów, którzy zgłosili się na etapie budowy obiektu, jest możliwość skorzystania z usługi przygotowania projektu zmian deweloperskich, który umożliwia przygotowania wnętrza pod przyszłą inwestycję
  (zakres do ustalenia, w zależności od zmian w projekcie funkcjonalnym względem pierwotnego rzutu).
PROJEKT KONCEPCYJNY WNĘTRZA

Jest to drugi etap projektu, gdzie wytycznymi są uzgodnienia z projektu funkcjonalnego. Ma na celu pokazanie klimatu i stylistyki wnętrza wraz z kolorystyka i konkretnymi rozwiązaniami na podstawie rysunków widoków na ściany lub jego trójwymiarowej wizualizacji. Projekt koncepcyjny pokazuje możliwości wykończenia wnętrza, nie uwzględniając rysunków technic znych ani wyboru ostatecznych materiałów do projektu, a jedynie ich preferowany wygląd.

ZAKRES PROJEKTU WNĘTRZA:

 • uzgodnienie z klientem na temat preferowanego stylu, kolorów i materiałów we wnętrzu.
 • wstępny wybór materiałów i rozwiązań dla wnętrza.
 • wizualizacja pokazująca wygląd inwestycji wraz ze wstępnie wybranymi kolorami, materiałami, meblami i detalami.
PROJEKT WYKONAWCZY WNĘTRZA

Jest to trzeci etap projektu, gdzie przygotowywany jest kompleksowy projekt całości wraz z rysunkami technicznymi, bazujący na wcześniejszych ustaleniach- układzie funkcjonalnym i wybranych materiałach i stylistyce. Finalnie projekt jest pełną dokumentacją techniczną, na podstawie której ekipa remontowa ma możliwość wykonanie projektu.

ZAKRES PROJEKTU WNĘTRZA:

 • wybór ostatecznych materiałów wykończeniowych (numery katalogowe konkretnych producentów farb. tapet, płytek, podłóg, struktur itd.).
 • wizualizacja pokazująca wygląd inwestycji z wybranymi kolorami, materiałami, meblami i detalami.
 • dobór wyposażenia i dodatków wraz z listą sklepów i dostawców (meble, oświetlenie, tkaniny, dekoracje, sprzęty).
 • projekt wyburzeń i nowoprojektowach elementów we wnętrzu wraz z wymiarowaniem ( ściany działowe, sufity podwieszane itd.),
 • projekt ułożenia posadzek wraz z wymiarowaniem.
 • projekt rozmieszczenia elektryki i punktów oświetleniowych.
 • projekt wod- kan z podłączeniami instalacji sanitarnej i grzewczej,
 • projekt detali technicznych niezbędnych do poprawnego wykonania projektu.
 • szczegółowy projekt pomieszczeń mokrych: łazienek i pokojów kąpielowych wraz z rozmieszczeniem i rozmierzeniem płytek.
 • szczegółowy projekt mebli na zamówienie wraz z opisem materiałowym.
 • zestawienie powierzchni i ilości najważniejszych materiałów użytych w projekcie,
 • zestawienie firm i wykonawców poleconych do realizacji projektu.
 • końcowa dokumentacja projektowa.
NADZÓR AUTORSKI

Polega na omówieniu projektu i zakresu prac z fachowcami jak i w późniejszym etapie weryfikacji zgodności przebiegu prac z dokumentacją projektową. Architekt udziela wsparcia przy rozmowach z fachowcami i ewentualnych zamówieniach. W zależności od uzgodnień usługa może być w ramach projektu lub też dodatkowo liczona za wizytę. Liczba spotkać i ich termin do uzgodnienia.

NADZÓR INWESTORSKI

Architekt jest inwestorem zastępczym. Polega na przeprowadzeniu całej inwestycji za klienta rozpoczynając od zamówień, zakupów, weryfikacji zgodności prac z dokumentacją projektową po nadzór montaży i dostaw, dekoracji wnętrza i jego wyposażenie w niezbędne elementy, kończąc na zleceniu sprzątania. Dokładny zakres prac jest ustalany indywidualnie w zależności od preferencji inwestora.

KONSULTACJE ARCHITEKTA WNĘTRZ

Istnieje możliwość jednorazowego spotkania z architektem, podczas którego inwestor może omówić planowane zmiany i rozwiać wątpliwości z tym związane. Na spotkaniu dobrana może być nowa kolorystyka, okładziny na ściany, oświetlenie i dodatki, które będą pasować do aktualnego wnętrza. Przeanalizowane zostanie także aktualne ustawienie mebli i ewentualne korekty z tym związane. Po spotkaniu architekt dostarcza wytyczne i konkretne rozwiązania drogą mailową, będącą podsumowaniem spotkania.

KONSULTACJE PRZY ZAKUPIE NIERUCHOMOŚCI

Architekt wraz z inwestorem odwiedza wybrane nieruchomości i analizuje je pod względem funkcjonalności, nasłonecznienia i ogólnego wyglądu. Omawiane są wady i zalety lokalu. Dodatkowo na podstawie rzutów deweloperskich sprawdza możliwości aranżacyjne wnętrza, biorąc pod uwagę preferencje inwestorów.

HOME STAGING

Jest to projekt mający na celu przygotowanie mieszkania czy domu na sprzedaż lub wynajem, tak aby wydało się ono jak najatrakcyjniejsze dla potencjalnego nabywcy. Usługa może mieć charakter konsultacji, projektu z dokumentacją lub też na życzenie klienta przeprowadzenie całego procesu poprawy wyglądu mieszkania zakończonego sesją zdjęciową. Jest to dobre rozwiązanie, gdy inwestor nie chce przeprowadzać gruntownego remontu, a poprawić wygląd inwestycji.

PROCES REALIZACJI PROJEKTU

Poznajmy temat projektu, jego użytkowników, ich potrzeby i upodobania estetyczne

Mierzymy wnętrze - to podstawa solidnego projektu. Jak budynek jest dopiero projektowany - pracujemy na dostarczonych rzutach architektury

Pokazujemy ergonomiczne układy funkcjonalne, abyś mógł wybrać najlepszy dla siebie wariant

Projekt pokazujemy w 3d abyś mógł obejrzeć docelowy wygląd wnętrza

Projekt elektryki, hydrauliki, mebli, detali, zestawienie materiałowe i cenowe to całość dzięki której wykonawcy będą mogli zrealizować projekt

Możemy nadzorować prace na budowie jak i koordynować całość prac z zamówieniami