Title Image

Projekt elewacji

Experienced and Friendly

PROJEKT ELEWACJI

Projekt elewacji ma na celu stworzenie spójnej koncepcji kolorystycznej i materiałowej budynku uwzględniając jego styl jak i otoczenie. Najlepiej przygotować go przed rozpoczęciem budowy, na etapie stanu surowego otwartego obiektu lub też przed planowanym ociepleniem i tynkowaniem elewacji.

Koszt projektu elewacji jest wyceniany indywidualnie w zależności od powierzchni fasady i stopnia skomplikowania obiektu. W przypadku obiektów publicznych kosztorys jest robiony po wstępnych uzgodnieniach i może zawierać projekt reklamy wmontowanej w elewację. Na cenę wpływa również zakres opracowania – czy mają być dobrane sama materiały elewacyjne wraz z ich kolorystyką, czy też projektant ma ustalić system odprowadzenia wody, dobrać stolarkę okienną i drzwiową, czy też zaprojektować i dobrać oświetlenie.

Projekt elewacji można zlecić na odległość (wszelkie potrzebne informacje, jak wymiary i dokumentacja zdjęciowa wysyłana jest przez inwestora ) lub uwzględniając spotkania z architektem.

ZAKRES PROJEKTU:

 • inwentaryzacja obiektu wraz z dokumentacją zdjęciową lub tez praca na dostarczonej dokumentacji technicznej w przypadku pracy zdalnej
 • dobór materiałów na elewacje w postaci tynków, okładzin kamiennych, drewnianych, i sposobu ich montażu wraz z kolorystyką
 • dobór materiałów wykończeniowych i kolorystyki parapetów, balkonów tarasów, schodów, dachu, podbitki, cokołu budynku, murków oporowych, orynnowania, balustrad , stolarki okiennej i drzwiowej itd.
 • projekt rozmieszczenia dobranych materiałów na elewację w postaci rysunków poglądowych – widoki na poszczególne fasady wraz z wymiarowaniem
 • projekt rozmieszczenia oświetlenia z doborem opraw oświetleniowych wraz z wymiarowaniem
 • projekt balustrad wraz z wymiarowaniem
 • wizualizacja pokazująca obiekt z użyciem proponowanych materiałów
 • zestawienie powierzchni i ilości najważniejszych materiałów użytych w projekcie
 • zestawienie firm i wykonawców poleconych do realizacji projektu.
 • końcowa dokumentacja projektowa

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI:

Projekt ma na celu stworzenie spójnej koncepcji zagospodarowania terenu nawiązując do otoczenia i stylu zabudowy. Koszt opracowania jest wyceniany indywidualnie w zależności od zakresu prac, powierzchni terenu i stopnia ukształtowania terenu.

ZAKRES PROJEKTU:

 • inwentaryzacja działki wraz z dokumentacją zdjęciową lub też praca na dostarczonej dokumentacji technicznej
 • projekt organizacji przestrzeni działki ( część reprezentacyjna, komunikacyjna, rekreacyjna, użytkowa) wraz z wymiarowaniem
 • projekt rozmieszczenia na działce nawierzchni utwardzonych ( ścieżki, podjazdy, chodniki) wraz z wymiarowaniem
 • projekt usytuowania roślinności (możliwość dodatkowej współpracy z projektantem terenów zielonych)
 • dobór materiałowy i kolorystyczny nawierzchni
 • dobór wyposażenia i dodatków wraz z listą sklepów i dostawców
 • projekty małej architektury
 • projekt ogrodzenia działki wraz z wymiarowaniem
 • projekt oświetlenia wraz z wymiarowaniem i dobór opraw oświetleniowych
 • zestawienie powierzchni i ilości najważniejszych materiałów użytych w projekcie
 • zestawienie firm i wykonawców poleconych do realizacji projektu.
 • końcowa dokumentacja projektowa